{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "Homepage" }
{ "type": "gtmStart" }
TÜM ALIŞVERİŞLERDE ÜCRETSİZ KARGO
x

x

BİZİM TAAHÜDÜMÜZ

Vilebrequin araştırmalarını daha saygılı bir gezegen, sürdürülebilir ve sorumlu bir endüstri için ilerletmeye kararlıdır. Şirketin taahhütleri arasında sürdürülebilirliğin desteklenmesi, çevre dostu üretim yöntemleri geliştirilmesi ve ortak değerlerinin yanı sıra etik değerlerin savunulması yer alıyor.

SOSYAL SORUMLULUK

2016 yılından bu yana, Vilebrequin Polinezya derneği “Te mana o te moana” ile işbirliği yaparak deniz kaplumbağaları kurtarmak için yardımcı oluyoruz. Her yıl deniz kaplumbağalarını kurtaran dernek, onları vahşi doğaya bırakmadan önce gerekli bakımı sağlıyor. 2016 ve 2017 yıllarında Vilebrequin, “Mappemonde Dots” mayosunun satışları sayesinde derneğe 50.000 doların üzerinde bağışta bulundu. Yüz kadar kaplumbağa klinikte tedavi gördü. Toplamda eğitim ve bilinçlendirme programları 7600 kişiye ulaştı.

Vilebrequin, AIDS ile mücadeleye katılmak için RED derneği ile işbirliği içerisindedir. Her bir (Vilebrequin) x RED modeli satışı için 15 dolar, Küresel Fon aracılığıyla Sahra Altı Afrika'daki çalışmaları desteklemek için doğrudan (RED) 'e bağışlanıyor. (RED), HIV önleme, test ve tedavi için danışmanlık ve eğitim programları yoluyla 500 milyon dolardan fazla para topladı ve 110 milyondan fazla hayatı etkiledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

% 100 GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ POLYESTER

Vilebrequin, kısa ve streç MAN modeli için, Akdeniz'den balıkçı tekneleri tarafından toplanarak geri kazanılan plastik atıklardan yapılmış % 100 geri dönüştürülmüş polyester filament kullanıyor – Bu % 100 geri dönüştürülmüş polyester iplikten üretilen her 5 mayo, Akdeniz'den çıkarılan 1 kg plastik atığı temsil eder.

MAN KOLEKSİYONUNU KEŞFEDİN
GERİ DÖNÜŞÜMLÜ KUMAŞ

NUAGE ve NEO : gövdeye şekilini ön plana çıkaran iki model – Bu modellerde Vilebrequin, endüstriyel olarak kullanılmayan elyaf ve malzemelerden elde edilen geri dönüştürülmüş bir kumaş kullanmayı seçti. Bu materyal % 80 daha az C02 yayarken klasik fiberden daha az su ve enerji kullanır.

ÜRÜNLERİ KEŞFEDİN
GERİ DÖNÜŞÜMLÜ POLİAMİD

UV korumalı tişörtleri için Vilebrequin, balık ağları, halı ve kilimlerin geri dönüştürülmüş poliamid atıklarından yapılmış bir elyaf kullanır.

UV KORUMALI TİŞÖRTLERİ KEŞFEDİN
BİYO-KAYNAKLI POLİAMİD

TE MANA O TE MOANA mayo modeli, kurak ortamlarda yetişen ve insan veya bitki beslenmesinde kullanılmayan bir bitkinin polimerizasyon yoluyla elde edilen biyo-kaynaklı bir poliamidden yapılmıştır: Ricin. Bu tip poliamid, işlenme ve boyama işlemleri sırasında normal poliamidlerden daha az enerji tüketir. Vilebrmequin, bu biyo-kaynaklı poliamidi kullanarak çevreye olan katılımını güçlendirir.

ÜRÜNLERİ KEŞFEDİN
GERİ DÖNÜŞÜMLÜ PLASTİK ŞİŞELER

Klasik mayoların daha hafif versiyonu Mahina için, İtalya’nın Torino bölgesinden geri dönüştürülmüş plastik şişelerden yapılmış bir polyester elyaf kullanmayı tercih ediyor.

ÜRÜNLERİ KEŞFEDİN
BİYODEGRADE EDİLİR KUMAŞLAR

İtalya’da üretilen esnek poliamid, MINISE modeli için biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerden üretilmiştir. Bu lif, atık maddenin sindirimini ve ayrışmasını kolaylaştıran bakterilere daha iyi erişim sağlar. • Standart bir Poliamidin biyolojik olarak parçalanabilirliği: 3 yıl sonra %6. • Minise Stretch poliamidin biyolojik olarak parçalanabilirliği: 3 yıl sonra %76,5.

MINISE MODELİNİ KEŞFEDİN
SOLID WATER

SOLID WATER ürün yelpazesi için Vilebrequin, endüstriyel olarak kullanılmayan elyaf ve malzemelerin kesiklerinden elde edilen geri dönüştürülmüş bir kumaş kullanmayı tercih etti. Aynı zamanda klasik bir elyafa göre daha az su ve enerji kullanır ve% 80 daha az CO² yayar.

ÜRÜNÜ KEŞFET

ETİK

#1
Yasal yükümlülükler

G-III’ün satıcıları ve fabrikaları, işlerinin yürütülmesi ile ilgili yürürlükteki yasalara, yönetmeliklere, kurallara ve yerel yasal gerekliliklere tam olarak uymalıdır. İşçilere saygı duyan, geçerli ulusal ve uluslararası çalışma ve sosyal güvenlik yasaları ile yönetmelikleri uyarınca haklarını güvence altına alan istihdam kural ve koşullarını kabul etmeli ve bunlara uymalıdırlar. Çalışanların yasal ve ahlaki haklarına saygı duyan satıcılar ve fabrikalar ile çalışıyoruz.

#2
Çocuk işçiliği

İş ortaklarımızın çocuk işçi çalıştırması kesinlikle yasaktır. G-III satıcılarının ve fabrikalarının çalışanları, asgari yasal yaş zorunluluğunun (genellikle 16 yaş) üzerinde olmalıdır. 15 yaşın altında veya zorunlu eğitimin tamamlanma yaşının altında hiç kimse istihdam edilemez. Satıcılar ve fabrikalar, özellikle çalışma saatleri, ücretler, asgari eğitim, iş türü ve çalışma koşulları ile ilgili olanlar olmak üzere, reşit olmayanların çalışmaları için tüm yasal gerekliliklere uymalıdır. Tesisler, her bir çalışanın doğum tarihinin uygun belgelerini muhafaza etmelidir. G-III, yasal çıraklık programlarının geliştirilmesini destekler.

#3
Zorla veya Zorunlu Çalıştırma

Zorla veya zorunlu tutarak çalıştırma kesinlikle asaktır. G-III’ün satıcıları ve fabrikaları, zorunlu çalışmanın hiç bir çeşidini hiçbir şekilde kullanamaz veya desteklemez.

#4
Sağlık ve güvenlik

İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili yürürlükteki tüm yasalara, düzenlemelere ve kurallara uyulmasını sağlamalıdır. İşveren, endüstrinin ve belirli tehlikelerin ihtimalini göz önünde bulundurarak, işçilere, işleyişine bağlı kazaları, hastalıkları ve yaralanmaları önlemeye yardımcı olmak için tasarlanmış sistemler ve eğitim de dahil olmak üzere temiz, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı, tesis ve makineler sağlayacaktır. Çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için gerekli önlemler alınmalıdır. İşverenler, yaralanma durumunda gerekli ve uygun tüm işçi tazminatı teminatlarını sağlamalıdır. İşveren, tüm personelin sağlığından ve güvenliğinden sorumlu bir yönetim temsilcisi atamalıdır.

#5
Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Pazarlık Hakkı

Satıcılar ve fabrikalar, işçilerin örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkını tanıyacak ve saygı gösterecektir. Hiçbir işçi, serbestçe ortak çalışma ya da pazarlık yapma çabalarında tacize, yıldırma ya da misillemeye tabi tutulamaz. İşveren sendika organizatörlerinin çalışanlara erişimine izin verecek ve çalışanların seçim birliğini yasa ve yönetmeliklere göre tanıyacaktır. Örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkı yasalarla kısıtlandığında, işverenler işçi sendikasının yasal alternatif yollarını engellemez.

#6
Ayrımcılık

İşe alma, işe atama, ücretler, ikramiyeler, ödenekler ve diğer tazminat, terfi, disiplin, iş atamaları, iş akdinin feshi, emeklilik hükümleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm istihdam kararları, yalnızca eğitim, kanıtlanmış başarı ve yetenek esasına göre verilir. İşverenler cinsiyet, ırk, din, yaş, engellilik, cinsel yönelim, milliyet, siyasi görüş veya sosyal sınıf veya etnik köken dahil olmak üzere istihdamda ayrımcılık yapamazlar. İşverenler yasalara uygun hareket etmeli ve uygunsuz ayrımcılık yapmamalıdır.

#7
Disiplin Uygulamaları

İşveren, sözlü uyarı, yazılı uyarı, askıya alma ve fesih gibi disiplin cezaları için bir disiplin politikası hazırlayarak tüm çalışanlara iletecektir. Bu kuralın istisnaları, örneğin hırsızlık veya saldırı nedeniyle derhal fesih, işçilere açıkça bildirilecektir.

#8
Taciz

İşverenler çalışanlara saygılı ve onurlu davranmalıdır. G-III, bedensel cezalandırma, fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü taciz veya diğer zihinsel veya fiziksel baskı, istismar veya yıldırma türlerini kullanan veya kullanımına izin veren satıcılar ve fabrikalar ile çalışamaz.

#9
Ücretler, Tazminatlar ve Kazançlar

Ücretler, işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için gereklidir. İşveren, çalışılan tüm saatler için ödenen ücretlerin, en azından yerel yasa ve yönetmeliklerin gerektirdiği yasal asgari ücreti veya geçerli ücreti karşılamasını sağlar. İşveren, yasa veya sözleşmenin gerektirdiği şekilde tüm çalışanlara yasal olarak zorunlu kılınan tüm yan haklar ve ücret gereksinimlerini sağlayacaktır. Çalışanların fazla mesai saatleri, imalatçı ülkede yasa veya yönetmeliklerle belirlenen oranda veya bu yasaların bulunmadığı ülkelerde prim oranında ödenir. Ödenen tazminat, işçinin temel ihtiyaçlarını karşılamıyorsa iş ortaklarımızın uygun önlemleri almaları gerekmektedir.

#10
Çalışma Saatleri

Çalışanların, yasal olarak öngörülen sınırlardan daha fazla (fazla mesai dahil) çalışması gerekmeyecektir. Tedarikçiler ve fabrikalar, işçilere tatil zamanı, izin süreleri ve tatil hakkı tanıyan yerel geçerli yasa ve düzenlemelere uymak zorundadır. İşverenlerin, çalışanlarının çalıştıkları ülkenin yasalarına göre izin verilen normal ve fazla mesai saatlerinden daha fazla çalışmalarını istemeleri yasaktır. Hiçbir durumda normal saatler haftada 48 saati aşamaz ve istisnai durumlar dışında bir haftadaki normal saatler ve fazla mesai saatleri toplamı 60 saati geçmemelidir. Çalışanların her yedi günlük dönemde arka arkaya en az 24 saat dinlenmeleri gerekir. İşverenlerin düzenli olarak fazla mesai talep etmesine izin verilmez. Tüm fazla mesailer uzlaşmalı ve prim oranında telafi edilmelidir.

#11
Çevre Standardı

Tüm satıcılar ve fabrikalar, ülkelerinde ve faaliyet gösterdikleri topluluklarda yürürlükteki tüm çevre yasalarına, kurallarına ve düzenlemelerine uymak zorundadır. Buna, kimyasallar, su, enerji, tehlikeli kimyasallar ve hava kalitesi dahil olmak üzere atıkların emisyonları, deşarjı ve atılması ile ilgili düzenlemeler de dahildir. Çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için önlemler alınmalıdır. G-III, faaliyet gösterdikleri tesislerde ve topluluklarda daha iyi bir ortamın beslenmesini teşvik eder.

#12
Alt Sözleşmeler

G-III'e mal tedarik eden tüm satıcılar veya fabrikalar açıklanmalıdır. G-III ürünlerinin üretiminde dış kaynak kullanımı veya taşeronluk yapan satıcılar veya fabrikalar, bunun için önceden yazılı izin almalıdır. Eğer iş başka bir yerde yapılırsa, taşeron işveren taşeronun bu Davranış Kurallarında belirtilen standartlara uygun olmasını sağlamaktan sorumlu olacaktır.

#13
Tesislere Erişim

G-III'e mal sağlayan satıcıların ve fabrikaların, G-III mallarının üretildiği tesislerde G-III çalışanlarına, markalarına veya müşterilerine erişimini reddetmesi yasaktır. Satıcıların ve fabrikaların, G-III çalışanları, ilişkili markaları veya müşterileri için herhangi bir hediye vermesi yasaktır.

#14
Yönetim Sistemleri

İşveren, sürekli uyumu sağlamak için yönetim sistemlerine sahip olacaktır. Yönetim Sistemleri uygulanacak, sürdürülecek, iletilecek ve ilgili herkes tarafından erişilebilir olacaktır.

#15
Marka koruması

Tedarikçiler ve fabrikalar, tüm G-III markalarının ve müşterilerinin itibarını koruyacaktır. Yasadışı faaliyetler (sahtecilik ve diğer fikri mülkiyet hakları ihlalleri gibi) kesinlikle yasaktır.

#16
C-TPAT / Tedarik Zinciri Güvenliği

Satıcılar ve fabrikalar, C-TPAT güvenlik yönergelerinden ve standartlarından haberdar olacak ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğu sağlayacaktır.

#17
İzleme ve Belgeler

İşveren, G-III ICM denetçilerine uygunluğun kontrolü için tüm tesis alanlarına, işçi görüşmelerine ve gerekli diğer her türlü kaynağa ücretsiz erişim izni vermelidir. Fabrikalar, G-III ICM denetçilerinin bu Davranış Kurallarına uygunluklarını doğrulayabilmeleri için son 12 ay boyunca ayrıntılı kayıtları ve belgeleri bulundurmalıdır.

#1
Yasal yükümlülükler

G-III’ün satıcıları ve fabrikaları, işlerinin yürütülmesi ile ilgili yürürlükteki yasalara, yönetmeliklere, kurallara ve yerel yasal gerekliliklere tam olarak uymalıdır. İşçilere saygı duyan, geçerli ulusal ve uluslararası çalışma ve sosyal güvenlik yasaları ile yönetmelikleri uyarınca haklarını güvence altına alan istihdam kural ve koşullarını kabul etmeli ve bunlara uymalıdırlar. Çalışanların yasal ve ahlaki haklarına saygı duyan satıcılar ve fabrikalar ile çalışıyoruz.

#2
Çocuk işçiliği

İş ortaklarımızın çocuk işçi çalıştırması kesinlikle yasaktır. G-III satıcılarının ve fabrikalarının çalışanları, asgari yasal yaş zorunluluğunun (genellikle 16 yaş) üzerinde olmalıdır. 15 yaşın altında veya zorunlu eğitimin tamamlanma yaşının altında hiç kimse istihdam edilemez. Satıcılar ve fabrikalar, özellikle çalışma saatleri, ücretler, asgari eğitim, iş türü ve çalışma koşulları ile ilgili olanlar olmak üzere, reşit olmayanların çalışmaları için tüm yasal gerekliliklere uymalıdır. Tesisler, her bir çalışanın doğum tarihinin uygun belgelerini muhafaza etmelidir. G-III, yasal çıraklık programlarının geliştirilmesini destekler.

#3
Zorla veya Zorunlu Çalıştırma

Zorla veya zorunlu tutarak çalıştırma kesinlikle asaktır. G-III’ün satıcıları ve fabrikaları, zorunlu çalışmanın hiç bir çeşidini hiçbir şekilde kullanamaz veya desteklemez.

#4
Sağlık ve güvenlik

İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili yürürlükteki tüm yasalara, düzenlemelere ve kurallara uyulmasını sağlamalıdır. İşveren, endüstrinin ve belirli tehlikelerin ihtimalini göz önünde bulundurarak, işçilere, işleyişine bağlı kazaları, hastalıkları ve yaralanmaları önlemeye yardımcı olmak için tasarlanmış sistemler ve eğitim de dahil olmak üzere temiz, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı, tesis ve makineler sağlayacaktır. Çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için gerekli önlemler alınmalıdır. İşverenler, yaralanma durumunda gerekli ve uygun tüm işçi tazminatı teminatlarını sağlamalıdır. İşveren, tüm personelin sağlığından ve güvenliğinden sorumlu bir yönetim temsilcisi atamalıdır.

#5
Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Pazarlık Hakkı

Satıcılar ve fabrikalar, işçilerin örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkını tanıyacak ve saygı gösterecektir. Hiçbir işçi, serbestçe ortak çalışma ya da pazarlık yapma çabalarında tacize, yıldırma ya da misillemeye tabi tutulamaz. İşveren sendika organizatörlerinin çalışanlara erişimine izin verecek ve çalışanların seçim birliğini yasa ve yönetmeliklere göre tanıyacaktır. Örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkı yasalarla kısıtlandığında, işverenler işçi sendikasının yasal alternatif yollarını engellemez.

#6
Ayrımcılık

İşe alma, işe atama, ücretler, ikramiyeler, ödenekler ve diğer tazminat, terfi, disiplin, iş atamaları, iş akdinin feshi, emeklilik hükümleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm istihdam kararları, yalnızca eğitim, kanıtlanmış başarı ve yetenek esasına göre verilir. İşverenler cinsiyet, ırk, din, yaş, engellilik, cinsel yönelim, milliyet, siyasi görüş veya sosyal sınıf veya etnik köken dahil olmak üzere istihdamda ayrımcılık yapamazlar. İşverenler yasalara uygun hareket etmeli ve uygunsuz ayrımcılık yapmamalıdır.

#7
Disiplin Uygulamaları

İşveren, sözlü uyarı, yazılı uyarı, askıya alma ve fesih gibi disiplin cezaları için bir disiplin politikası hazırlayarak tüm çalışanlara iletecektir. Bu kuralın istisnaları, örneğin hırsızlık veya saldırı nedeniyle derhal fesih, işçilere açıkça bildirilecektir.

#8
Taciz

İşverenler çalışanlara saygılı ve onurlu davranmalıdır. G-III, bedensel cezalandırma, fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü taciz veya diğer zihinsel veya fiziksel baskı, istismar veya yıldırma türlerini kullanan veya kullanımına izin veren satıcılar ve fabrikalar ile çalışamaz.

#9
Ücretler, Tazminatlar ve Kazançlar

Ücretler, işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için gereklidir. İşveren, çalışılan tüm saatler için ödenen ücretlerin, en azından yerel yasa ve yönetmeliklerin gerektirdiği yasal asgari ücreti veya geçerli ücreti karşılamasını sağlar. İşveren, yasa veya sözleşmenin gerektirdiği şekilde tüm çalışanlara yasal olarak zorunlu kılınan tüm yan haklar ve ücret gereksinimlerini sağlayacaktır. Çalışanların fazla mesai saatleri, imalatçı ülkede yasa veya yönetmeliklerle belirlenen oranda veya bu yasaların bulunmadığı ülkelerde prim oranında ödenir. Ödenen tazminat, işçinin temel ihtiyaçlarını karşılamıyorsa iş ortaklarımızın uygun önlemleri almaları gerekmektedir.

#10
Çalışma Saatleri

Çalışanların, yasal olarak öngörülen sınırlardan daha fazla (fazla mesai dahil) çalışması gerekmeyecektir. Tedarikçiler ve fabrikalar, işçilere tatil zamanı, izin süreleri ve tatil hakkı tanıyan yerel geçerli yasa ve düzenlemelere uymak zorundadır. İşverenlerin, çalışanlarının çalıştıkları ülkenin yasalarına göre izin verilen normal ve fazla mesai saatlerinden daha fazla çalışmalarını istemeleri yasaktır. Hiçbir durumda normal saatler haftada 48 saati aşamaz ve istisnai durumlar dışında bir haftadaki normal saatler ve fazla mesai saatleri toplamı 60 saati geçmemelidir. Çalışanların her yedi günlük dönemde arka arkaya en az 24 saat dinlenmeleri gerekir. İşverenlerin düzenli olarak fazla mesai talep etmesine izin verilmez. Tüm fazla mesailer uzlaşmalı ve prim oranında telafi edilmelidir.

#11
Çevre Standardı

Tüm satıcılar ve fabrikalar, ülkelerinde ve faaliyet gösterdikleri topluluklarda yürürlükteki tüm çevre yasalarına, kurallarına ve düzenlemelerine uymak zorundadır. Buna, kimyasallar, su, enerji, tehlikeli kimyasallar ve hava kalitesi dahil olmak üzere atıkların emisyonları, deşarjı ve atılması ile ilgili düzenlemeler de dahildir. Çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için önlemler alınmalıdır. G-III, faaliyet gösterdikleri tesislerde ve topluluklarda daha iyi bir ortamın beslenmesini teşvik eder.

#12
Alt Sözleşmeler

G-III'e mal tedarik eden tüm satıcılar veya fabrikalar açıklanmalıdır. G-III ürünlerinin üretiminde dış kaynak kullanımı veya taşeronluk yapan satıcılar veya fabrikalar, bunun için önceden yazılı izin almalıdır. Eğer iş başka bir yerde yapılırsa, taşeron işveren taşeronun bu Davranış Kurallarında belirtilen standartlara uygun olmasını sağlamaktan sorumlu olacaktır.

#13
Tesislere Erişim

G-III'e mal sağlayan satıcıların ve fabrikaların, G-III mallarının üretildiği tesislerde G-III çalışanlarına, markalarına veya müşterilerine erişimini reddetmesi yasaktır. Satıcıların ve fabrikaların, G-III çalışanları, ilişkili markaları veya müşterileri için herhangi bir hediye vermesi yasaktır.

#14
Yönetim Sistemleri

İşveren, sürekli uyumu sağlamak için yönetim sistemlerine sahip olacaktır. Yönetim Sistemleri uygulanacak, sürdürülecek, iletilecek ve ilgili herkes tarafından erişilebilir olacaktır.

#15
Marka koruması

Tedarikçiler ve fabrikalar, tüm G-III markalarının ve müşterilerinin itibarını koruyacaktır. Yasadışı faaliyetler (sahtecilik ve diğer fikri mülkiyet hakları ihlalleri gibi) kesinlikle yasaktır.

#16
C-TPAT / Tedarik Zinciri Güvenliği

Satıcılar ve fabrikalar, C-TPAT güvenlik yönergelerinden ve standartlarından haberdar olacak ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğu sağlayacaktır.

#17
İzleme ve Belgeler

İşveren, G-III ICM denetçilerine uygunluğun kontrolü için tüm tesis alanlarına, işçi görüşmelerine ve gerekli diğer her türlü kaynağa ücretsiz erişim izni vermelidir. Fabrikalar, G-III ICM denetçilerinin bu Davranış Kurallarına uygunluklarını doğrulayabilmeleri için son 12 ay boyunca ayrıntılı kayıtları ve belgeleri bulundurmalıdır.